خبرهای سایت

راهنمای بهره برداری از سامانه الکترونیکی جهت شرکت در کلاس

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
راهنمای بهره برداری از سامانه الکترونیکی جهت شرکت در کلاس
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 اسفند 1398، 9:54 عصر
 

   چنانچه پس از مطالعه فایل پیوست و اطلاعیه ی قبلی که در آن لینک راهنمای دانشجویان قرار گرفته همچنان با مشکل مواجه بودید با شماره پشتیبانی 88957620 تماس حاصل نمایید.