خبرهای سایت

پیرو اطلاعیه کارگاه روش تحقیق مرور سیستماتیک و تحلیل بیبلیومتریک

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پیرو اطلاعیه کارگاه روش تحقیق مرور سیستماتیک و تحلیل بیبلیومتریک
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 23 بهمن 1398، 11:39 صبح
 

به اطلاع متقاضیان شرکت در این کارگاه می رساند همراه داشتن لپ تاپ ضروری می باشد.