خبرهای سایت

کارگاه روش تحقیق مرور سیستماتیک و تحلیل بیبلیومتریک (ویژه مقطع دکتری)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه روش تحقیق مرور سیستماتیک و تحلیل بیبلیومتریک (ویژه مقطع دکتری)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 16 بهمن 1398، 10:08 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند کارگاه روش تحقیق مرور سیستماتیک و تحلیل بیبلیومتریک، همراه با آموزش نرم افزار توسط آقای دکتر مرتضی اکبری روز چهارشنبه 30 بهمن از ساعت 8 الی 14 برگزار می شود. شرکت کنندگان اسامی خود را تا 28 بهمن به اداره آموزش دانشکده اعلام نمایند.