خبرهای سایت

برگزاری کارگاه روش تحقیق آقای دکتر محمدی (ویژه دانشجویان مقطع دکتری)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه روش تحقیق آقای دکتر محمدی (ویژه دانشجویان مقطع دکتری)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 16 بهمن 1398، 10:05 صبح
 

کارگاه درس روش تحقیق توسط آقای دکتر سعید محمدی در 3 جلسه پیوسته در روز های دوشنبه 21 بهمن ، 5 اسفند و 19 اسفند از ساعت 14 الی 16 در دانشکده برگزار خواهد شد.