خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس تحلیل محیط کسب و کار آقای دکتر علایی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس تحلیل محیط کسب و کار آقای دکتر علایی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 13 بهمن 1398، 10:53 صبح
 

کلاس تحلیل محیط کسب و کار آقای دکتر علایی امروز یکشنبه 13 بهمن ماه تشکیل نمی شود.