خبرهای سایت

آخرین مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی 97

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
آخرین مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی 97
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 12 بهمن 1398، 11:03 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 97 مقطع ارشد می رساند که تاکنون پروپوزال خود را تصویب ننموده اند می رساند آخرین فرصت جهت تصویب پروپوزال 30/11/98 می باشد. همچنین یادآور می شود جهت دریافت نامه هشدار نیز به آموزش دانشکده مراجعه نمایید.