خبرهای سایت

مهلت ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مهلت ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 8 بهمن 1398، 12:54 عصر
 

پيرو دستورالعمل ثبت نام و اطلاعیه های قبلی در خصوص عدم امكان انتخاب واحد دانشجوياني كه تاييديه تحصيلي آنان واصل نشده است به استحضار مي‌رساند جهت مساعدت به اين دانشجويان تا قبل از شروع امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸فرصت داده مي‌شود تا تاييديه تحصيلي مقطع قبلي را پيگيري نموده و به اداره آموزش ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه تاييديه در موعد مقرر، مسئوليت عواقب ناشي ازعدم پيگيري به موقع به عهده دانشجو مي‌باشد.