خبرهای سایت

تغییر کلاس درس تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر کلاس درس تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 8 بهمن 1398، 9:58 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند درس تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی با کد ارائه 03 از ساعت 18 تا 20 به ساعت 16 تا 18 یکشنبه ها انتقال یافت.