خبرهای سایت

عضویت در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری (ویژه دانشجویان مقطع دکتری)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عضویت در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری (ویژه دانشجویان مقطع دکتری)
 

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند دانشکده کارآفرینی از دانشجویان گرامی جهت عضویت اعضای پیوسته در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ثبت نام به عمل می آورد.خواهشمند است دانشجویانی که تمایل به عضویت در این انجمن دارند فرم پیوست را تکمیل نموده و تا تاریخ 98/11/12 به دبیرخانه دانشکده سرکار خانم احدنژاد تحویل دهند.