خبرهای سایت

تغییر ساعت و روز ارائه درس مدیریت استراتژیک کارآفرینی ( دکتر مبینی)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت و روز ارائه درس مدیریت استراتژیک کارآفرینی ( دکتر مبینی)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 2 بهمن 1398، 1:46 عصر
 

به اطلاع دانشجویان می رساند ساعت و روز درس مدیریت استراتژیک کارآفرینی کد ارائه 2 به جای یکشنبه ها ساعت 20-18 دوشنبه ها ساعت 18-16 برگزار می شود.