خبرهای سایت

شرکت در نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران - بخش دانشجویان برتر بین الملل

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شرکت در نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران - بخش دانشجویان برتر بین الملل
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 1 بهمن 1398، 2:16 عصر
 

نظر به اينكه نهمين جشنواره بين الملل دانشگاه تهران و دومين جشنواره مشترك بين الملل با دانشگاه علوم پزشكي تهران مقرر است در اوايل سال ۱۳۹۹ برگزار گردد، لذا ضمن ارسال فرم‌هاي مربوطه، دانشگاه تهران مي‌توانند بر اساس آئين نامه پيوست در صورت دارا بودن شرايط لازم در آئين‌نامه پيوست، نسبت به تكميل فرم‌ دانشجوی برتر بین الملل مربوط، اقدام و مدارك لازم به دفتر امور بين‌الملل دانشكده ارسال شود. پس از انتخاب افراد واجدالشرايط و ارزيابي و امتيازدهي اوليه، در شوراي بين‌الملل ‏دانشكده مستندات توسط مشاور بين‌الملل واحد حداكثر تا تاريخ ۱۵/‏۱۲/‏۱۳۹۸ جهت بررسي به معاونت بين الملل ارسال می گردد.

مدارك لازم:

۱- تكميل فرم برترين‌ها به همراه مستندات