خبرهای سایت

درج ملجه انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
درج ملجه انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 15 دی 1398، 11:25 صبح
 

مجله انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی The Journal of Global Entrepreneurship Research (JGER) در فهرست EMERGING WOS قرار گرفت و ایندکس Emerging Sources Citation Index را دریافت کرد.

این مجله تنها مجله تخصصی کارآفرینی در ایران و منطقه خاور میانه و شمال آفریقا (MENA) است که با مشارکت کرسی یونسکو در کارآفرینی دانشگاه تهران  و توسط  انتشارات Springer منتشر می شود.

وبگاه مجله به آدرس ذیل است.

https://journal-jger.springeropen.com