خبرهای سایت

اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی درس تحلیل محیط ( دکتر پاداش

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی درس تحلیل محیط ( دکتر پاداش
 

به اطلاع دانشجویان درس تحلیل محیط ( دکتر پاداش  ) می رساند کلاس جبرانی روز چهار شنبه مورخ 11/10/98 ساعت 17-15 برگزار می گردد