خبرهای سایت

تغییر ساعت کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر پاداش )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر ساعت کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر پاداش )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 8 دی 1398، 10:17 صبح
 

پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برگزاری کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر پاداش ) به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس جبرانی روز چهار شنبه مورخ 11/10/98 ساعت 15-13 برگزار می گردد