خبرهای سایت

اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی ( دکتر خاوندکار)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی ( دکتر خاوندکار)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 7 دی 1398، 1:48 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس کارآفرینی رد بستر فناوری اطلاعات  ( دکتر خاوندکار- هر دو گروه  ) می رساند کلاس جبرانی روز چهار شنبه مورخ 11/10/98 ساعت 10-8 برگزار می گردد