خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس جبرانی ( دکتر اخلاصی ) درس بازاریابی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس جبرانی ( دکتر اخلاصی ) درس بازاریابی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 7 دی 1398، 9:19 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس بازاریابی ( دکتر اخلاصی  ) می رساند کلاس جبرانی روز چهار شنبه مورخ 11/10/98 ساعت 11-8 برگزار می گردد.