خبرهای سایت

بهره برداری از وب سایت جدید کتابخانه دانشکده کارآفرینی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بهره برداری از وب سایت جدید کتابخانه دانشکده کارآفرینی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 30 آذر 1398، 10:58 صبح
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند وب سایت جدید کتابخانه دانشکده کارآفرینی به آدرس entlib.ut.ac.ir قابل بهره برداری است. لازم به ذکر است لینک وب سایت قدیمی بر روی صفحه جدید وجود دارد.