خبرهای سایت

اطلاعیه ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 26 آذر 1398، 10:26 صبح
 

 به اطلاع می رساند، زمان ارزشیابی اساتید نیمسال اول  سال تحصیلی 99-98 ( توسط دانشجویان ) از تاریخ 23/9/98 لغایت 4/10/98 می باشد خواهشمند است در زمان اعلام شده ارزشیابی اساتید را انجام دهید. لذا در صورت عدم ارزشیابی، امکان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98 ، رویت نمرات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 و صدور کارت ورود به جلسه امتحان  برای دانشجویان مقدور نخواهد بود.