خبرهای سایت

وبینار Entrepreneurial Mindset

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
وبینار Entrepreneurial Mindset
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 26 آذر 1398، 3:13 عصر
 

به استحضار می رساند کنفرانس بین المللی با عنوانEntrepreneurial Mindsetبه صورت وبینار روز سه شنبه مورخ 26/9/98 ساعت 23 در آمفی تئاتر دانشکده نمایش داده می‌شود.

خواهشمند است در صورت تمایل به حضور در این کنفرانس، مراتب را به اداره آموزش (از طریق شماره تماس 88225018-36 داخلی 1 و 2 و3) اطلاع دهید.

 

You are invited to join our webinar,

 

Entrepreneurial Mindset 101: The Ice House Programs Philosophy, Features, & Impact

Tuesday, December 17, 2019 @ 3 PM Eastern

Learn from ELI president Rob Herndon how an entrepreneurial mindset can be cultivated in anyone. As part of Global Innovation & Entrepreneurship week, ELI is excited to discuss our Ice House Programs and how they foster the creativity, critical thinking, and resilience that are so integral to the entrepreneurial process.

Rather than viewing entrepreneurship as simply business creation, ELI finds that entrepreneurial attitudes and skills are necessary to survive and thrive in the 21st Century. See more about how ELI is promoting entrepreneurship across the world on our next webinar!