خبرهای سایت

اعلام بازه حذف اضطراری نیمسال اول 99-98

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام بازه حذف اضطراری نیمسال اول 99-98
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 7 دی 1398، 10:17 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 طبق تقویم آموزشی دانشگاه تهران از 7/10/98 لغایت 9/10/98 می باشد. دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم پیوست را تکمیل نموده و تا  مورخ 9/10/98  به آموزش دانشکده تحویل نمایند ( لازم به یادآوری است  شیوه نامه حذف اضطراری در سامانه اطلاع رسانی lms   ( قسمت آیین نامه ها ورودی 94 به بعد) درج شده است.