اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
لزوم درج و ثبت کلیه اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:37 عصر
 

از آنجائیکه بعد از فرایند نهایی فارغ التحصیلی، امکان تغئیر و تصحیح اطلاعات شناسنامه ای، دانشجویی و تحصیلی دانشجویان امکان پذیر نمی باشد، خواهشمند است پیش از مراجعه به امور فارغ التحصیلان، کلیه اطلاعات ذیل را درسیستم جامع آموزش بررسی و در صورت نیاز اصلاح و ثبت فرمائید.

1-اطلاعات کامل شناسنامه ای و ثبت دقیق نشانی (املای دقیق نام، نام خانوادگی ونام پدرمطابق شناسنامه- محل صدور- تاریخ دقیق تولد)

2- اطلاعات مدرک تحصیلی پیشین