خبرهای سایت

دفاع دانشجویان ارشد ورودی 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دفاع دانشجویان ارشد ورودی 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 20 آذر 1398، 10:20 صبح
 

دانشجویان گرامی ورودی 96 که هم اکنون در ترم پنجم تحصیل خود هستند، برای دفاع از پایان نامه خود موارد ذیل را مدنظر داشته باشند:

1-      ثبت نمره قبولی همه دروس در سامانه انجام شده باشد.

2-      از تاریخ تصویب پروپوزال تا تاریخ دفاع 6 ماه باید گذشته باشد.

3-      فرم تکمیل شده اعلام آمادگی دفاع  و 2 نسخه پایان نامه تا 30 دی ماه به اموزش تحویل داده شود.(غیرقابل تمدید)

4-      در سامانه جامع آموزش/ پیشخوان خدمت/ درخواست دفاع را تا 30 دی ماه تایید و ارسال نمایید. از طریق مشاهده گردش آموزش، فرآیند را پیگیری نمایید.

5-      درصورت داشتن مقاله/ ثبت اختراع/ ایجاد کسب و کار مستخرج از پایان نامه مستندات آن را در جلسه دفاع ارائه نمایید. مستندات ارائه شده بعد از جلسه دفاع بررسی نخواهند شد.