خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر داوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر داوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 19 آذر 1398، 11:42 صبح
 

کلاسهای آقای دکتر داوری روز سه شنبه مورخ 19/9/98 تشکیل نخواهد شد.