خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس درس مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس درس مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 10 آذر 1398، 8:53 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی آقای دکتر ضیا، روز یکشنبه مورخ 10/9/98 ساعت 10 الی 12 تشکیل نمی شود.