خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان ورودی 97 و 98 مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزشی کسب وکار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان ورودی 97 و 98 مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزشی کسب وکار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 5 آذر 1398، 2:24 عصر
 

به اطلاع می رساند کارگاه های آموزشی با عناوین «روند پژوهش های مرتبط با حوزه کارآفرینی در گردشگری» توسط آقای دکترابراهیمبای سلامیو «روند پژوهش های مرتبط با حوزه ایجاد و رشد کسب وکار» توسط آقای دکتر طالبی از اعضای گروه آموزشی کسب و کار در روز یکشنبه مورخ 10/09/1398 ساعت 13 در کلاس 104 برگزار می شود از دانشجویان دعوت می شود در این کارگاه حضور یابند.