خبرهای سایت

تغییر زمان برگزاری کلاس مدیریت استراتژیک آقای دکتر داوری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان برگزاری کلاس مدیریت استراتژیک آقای دکتر داوری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 4 آذر 1398، 9:17 صبح
 

کلاس مدیریت استراتژیک آقای دکتر داوری روزهای دوشنبه ساعت 13 الی15، استثنائا روز دوشنبه مورخ 4/9/98 از ساعت 12.30 شروع می شود.

لطفا راس ساعت در کلاس حضور داشته باشید.