خبرهای سایت

برگزاری جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان دانشجوی مقطع دکتری ورودی 95  گرایش سازمانی با عنوان «طراحی چارچوب خلق ارزش در صنعت فناوری مالی ایران بر طبق منطق چیرگی خدمت» در روز سه شنبه مورخ 05/09/1398 ساعت 9 در کلاس 201 برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.