خبرهای سایت

برگزاری جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 29 آبان 1398، 9:46 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان دانشجوی مقطع دکتری ورودی 95  گرایش سازمانی با عنوان «طراحی چارچوب خلق ارزش در صنعت فناوری مالی ایران بر طبق منطق چیرگی خدمت» در روز سه شنبه مورخ 05/09/1398 ساعت 9 در کلاس 201 برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.