خبرهای سایت

برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی ایرانداک

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی ایرانداک
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 27 آبان 1398، 2:02 عصر