خبرهای سایت

اعلام برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمون‌ها در سال ۱۳۹۹

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمون‌ها در سال ۱۳۹۹
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 27 آبان 1398، 1:58 عصر