خبرهای سایت

جلسه طرح پژوهشی رساله آقای محمد عین القضات

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای محمد عین القضات
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 26 آبان 1398، 10:54 صبح
 

به اطلاع می رساند جلسه طرح پژوهشی رساله آقای محمد عین القضات دانشجوی مقطع دکتری ورودی 95  گرایش سازمانی با عنوان «طراحی چارچوب مفهومی شهر کارآفرین مبتنی بر استراتژی رقابت همکارانه در استارتاپ های مدیریت شهری» در روز یکشنبه مورخ 3/09/1398 ساعت 15 در کلاس 203 برگزار می شود، از دانشجویان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.