خبرهای سایت

شانزدهمین کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شانزدهمین کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 25 آبان 1398، 9:22 صبح
 

شانزدهمین کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی برگزار می گردد:

 کارگاه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد : یکشنبه 26 آبان، 3 و 10 آذر؛ ساعت 13 - 15

کارگاه ویژه دانشجویان دکتری : 5 و 12 آذر ماه 98 ساعت 16 تا 19

 مدرس : فاطمه سادات غفوریان

دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

مدرس و مشاور روش تحقیق کیفی

 دانشجویان و پژوهشگران با شرکت فعالانه در این کارگاه، توانمندی تحلیل یک پروژه مفهوم سازی کیفی را پیدا خواهند کرد.

 جهت ثبت نام به سایت ایوند مراجعه فرمایید : https://evand.com/events/atlasti

 دانشجویان دانشکده کارآفرینی از 50% تخفیف و سایر دانشجویان دانشگاه تهران از 25% تخفیف برخوردار هستند.