خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاسهای دکتر خالصی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاسهای دکتر خالصی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 18 آبان 1398، 9:12 صبح
 

به اطلاع دانشجویان  می رساند کلاسهای دکتر خالصی روز سه شنبه 24/8/98 برگزار نمی گردد.