خبرهای سایت

تغییر زمان امتحان درس بازاریابی و تحقیقات بازار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان امتحان درس بازاریابی و تحقیقات بازار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 13 آبان 1398، 10:15 صبح
 

به اطلاع می رساند امتحان پایان ترم درس بازاریابی و تحقیقات بازار روز 25/10/98 ساعت 08:30تا 10:30 می باشد.