خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علی رستمیان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علی رستمیان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 11 آبان 1398، 2:11 عصر
 

عنوان رساله: بازمفهوم پردازی هویت کارآفرینانه با رهیافتی انتقادی

مشخصات دانشجو: علی رستمیان

مقطع: دکتری

گرایش : توسعه

استاد راهنما: دکتر قنبر محمدی الیاسی

اساتید مشاور: دکتر مجتبی امیری- دکتر کمال سخدری

اساتید داور خارجی: دکتر آرین قلی پور- دکتر حسین ایمانی جاجرمی

اساتید داور داخلی: دکتر محمدرضا زالی- دکتر احسان چیت ساز

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدرضا زالی

تاریخ دفاع: 12/08/1398

زمان: ساعت 12.

مکان: کلاس 101