خبرهای سایت

اطلاعیه جدید ( در خصوص پذیرش دانشجو از طریق سهمیه استعداد درخشان )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جدید ( در خصوص پذیرش دانشجو از طریق سهمیه استعداد درخشان )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 8 آبان 1398، 9:47 صبح
 

پيرو بخشنامه ۷۰۷۱۲۵۷ در خصوص پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون " استعدادهاي درخشان " به استحضار مي رساند سامانه ثبت نام از " ems1 " تغيير كرده است. دانشجويان جهت ثبت نام به  سامانه جامع آموزش" admission.ut.ac.ir " مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاري فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمايند. لازم به ذكر است تاريخ ثبت نام به ۶/‏۸/‏۱۳۹۸ الي ۲۰/‏۸/‏۱۳۹۸ تغيير يافت.