خبرهای سایت

کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار»

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار»
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 4 آبان 1398، 2:34 عصر
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 97 و 98 مقطع کارشناسی ارشد می رساند کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» توسط آقای دکتر رضا محمدکاظمی عضو گروه آموزشی کسب و کار در روز یکشنبه مورخ 12/08/1398 ساعت 12 در سالن آمفی تئاتر برگزار می شود از دانشجویان دعوت می شود در این کارگاه حضور یابند.