خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان ورودی 97 که تا کنون عنوان پایان نامه خود را تصویب نکرده اند

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان ورودی 97 که تا کنون عنوان پایان نامه خود را تصویب نکرده اند
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 29 مهر 1398، 10:59 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 97 که تا کنون عنوان پایان نامه خود را تصویب نکرده اند می رساند اخریف فرصت جهت تصویب هفته اول آبان ماه می باشد.