خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاس دکتر ایمانی پور

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاس دکتر ایمانی پور
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 22 مهر 1398، 9:09 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس استقرار کسب و کار دکتر ایمانی پور روز دوشنبه 22/7/98 ساعت 12-10 برگزار نمی گردد.