خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاسهای دکتر چیت سازان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاسهای دکتر چیت سازان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 22 مهر 1398، 9:09 صبح
 

به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای دکتر چیت سازان امروز دوشنبه 22/7/98 برگزار نمی گردد.