خبرهای سایت

عدم تشکیل کلاسهای دکتر حسین نیا

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم تشکیل کلاسهای دکتر حسین نیا
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 21 مهر 1398، 10:34 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه  کلاسهای دکتر حسینی نیا روز دوشنبه مورخ 22/7/98 برگزار نمی گردد.