خبرهای سایت

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 20 مهر 1398، 3:52 عصر
 

کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS، شرکت در کارگاه برای دانشجویان ورودی جدید الزامی است.

زمان: یکشنبه مورخ 1398.07.21، از ساعت 13 الی 15 محل: آمفی تئاتر دانشکده