خبرهای سایت

بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 22 مهر 1398، 2:36 عصر
 

 دانشجویان محترمی که تمایل به شرکت در بخش رساله و پایان نامه بیست و هشتمین جشنواره  پژوهش و فناوری دانشگاه  تهران را دارند به سایت research.ut.ac.irمراجعه و پس از مطالعه آئین نامه در صورت حائز شرایط بودن  حداکثر تا تاریخ 24/07/ 98  فرم های مربوطه را تکمیل و نسبت به ارائه مدارک به سرکار خانم نظری(معاونت پژوهشی) اقدام فرمایند.