خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله خانم طیبه عبدلی محمد آبادی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله خانم طیبه عبدلی محمد آبادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 15 مهر 1398، 9:18 صبح
 

عنوان رساله: مدل مفهومی توسعه قابلیت‌های پویا در کسب و کارهای نوپا (مورد مطالعه: کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات)

دانشجو: طیبه عبدلی محمدآبادی

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر محمود احمدپورداریانی

اساتید مشاور: دکتر جهانگیر یدالهی فارسی- دکتر کمال سخدری

اساتید داور خارجی: دکتر علی رضائیان- دکتر اسداله کردناییج

اساتید داور داخلی: دکتر محمدحسن مبارکی- دکتر سیدمجتبی سجادی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدحسن مبارکی

تاریخ دفاع: 15/07/1398

زمان: ساعت 12.30

مکان: کلاس 102