خبرهای سایت

اطلاعیه درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (ویژه ورودیهای جدید)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (ویژه ورودیهای جدید)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 مهر 1398، 2:16 عصر
 

به اطلاع دانشجویان می رساند تاریخ  امتحان درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات نیمسال اول 99-98 در تغییر یافته است . لطفا به سامانه جامع آموزش مراجعه فرمایید.