خبرهای سایت

اطلاعیه درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (ویژه ورودیهای جدید)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (ویژه ورودیهای جدید)
 

به اطلاع دانشجویان می رساند تاریخ  امتحان درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات نیمسال اول 99-98 در تغییر یافته است . لطفا به سامانه جامع آموزش مراجعه فرمایید.