خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه ( ورودیهای 98 )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه ( ورودیهای 98 )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 13 مهر 1398، 9:17 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی 98 مقطع کارشناسی ارشد می رساند چنانچه  در گروه های مجازی( دروس غیر حضوری )و یا چنانچه دروس  تخصصی اخذ نموده اند در بازه حذف و اضافه( ترمیم)  حذف نمایند . یادآور می شود در خصوص اضافه نمودن درس به جای معادل سازی دروس حتما با آموزش هماهنگ باشند. در غیر این صورت آموزش هیچ مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت.