خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 10 مهر 1398، 1:41 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی می رساند ساعت درس دولت الکترونیک با درس تجارت الکترونیک جابه جا شده است.