خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی
 

به اطلاع دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی می رساند ساعت درس دولت الکترونیک با درس تجارت الکترونیک جابه جا شده است.