خبرهای سایت

اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی علیزاده

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی علیزاده
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 9 مهر 1398، 11:34 صبح
 

عنوان رساله: ارائه مدل تکامل تیم کارآفرینانه (مورد مطالعه: کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات)

 دانشجو: مهدی علیزاده

مقطع: دکتری

گرایش : کسب و کار

استاد راهنما: دکتر کامبیز طالبی

اساتید مشاور: دکتر رضا محمدکاظمی

اساتید داور خارجی: دکتر حسین صفری- دکتر مجتبی امیری

اساتید داور داخلی: دکتر محمدحسن مبارکی- دکتر نرگس ایمانی پور

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمدحسن مبارکی

تاریخ دفاع: 10/07/1398

زمان: ساعت 12.30

مکان: کلاس 102